ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)

752

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120179
รหัส Smis 8 หลัก : 57040042
รหัส Obec 6 หลัก : 120179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhouwtum
ที่อยู่ : หมู่ 16 สันติภาพ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 954531427
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2495
อีเมล์ : arnonpunthasen@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120179&page=info
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : งิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:31:27 น.)