ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ

776

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120122
รหัส Smis 8 หลัก : 57040034
รหัส Obec 6 หลัก : 120122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยซ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaysor
ที่อยู่ : หมู่ 1 ห้วยซ้อ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 53191096
โทรสาร : 53191096
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/2442 พ.ศ.2467
อีเมล์ : bansor.school@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120122
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยซ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 55 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 35 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:01:24 น.)