ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยชมภู

1135

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120005
รหัส Smis 8 หลัก : 57010074
รหัส Obec 6 หลัก : 120005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยชมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Huaichomphu School
ที่อยู่ : หมู่ 6 ห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53160165
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2517
อีเมล์ : hcpcr2557@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hcpcr1.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต. ห้วยชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 120 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 120 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 16:49:48 น.)