ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยขม

987

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120036
รหัส Smis 8 หลัก : 57010056
รหัส Obec 6 หลัก : 120036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยขม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huay Khom School
ที่อยู่ : หมู่ 399 ม.1 บ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53737044
โทรสาร : 53737479
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16/5/2500
อีเมล์ : hkschool51@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.bhkschool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:42:35 น.)