ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยกล้า

977

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกล้า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120429
รหัส Smis 8 หลัก : 57020143
รหัส Obec 6 หลัก : 120429
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยกล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : hauykar
ที่อยู่ : หมู่ 18 บ้านห้วยกล้า ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53160070
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16062532
อีเมล์ : banhauykar@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: ุ60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 28 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10:04:47 น.)