ข้อมูล โรงเรียนบ้านหัวฝาย

814

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120391
รหัส Smis 8 หลัก : 57020117
รหัส Obec 6 หลัก : 120391
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวฝาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuafai
ที่อยู่ : หมู่ 8 หัวฝาย ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53727288
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2501
อีเมล์ : banhuafai1@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 37 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:58:23 น.)