ข้อมูล โรงเรียนบ้านหัวดง

1099

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120082
รหัส Smis 8 หลัก : 57010083
รหัส Obec 6 หลัก : 120082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuadong
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านหัวดง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-12
อีเมล์ : Huadongschool083@gmail.com
เว็บไซต์ : http://61.13.32.116/109
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:36:54 น.)