ข้อมูล โรงเรียนบ้านหวาย

1032

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหวาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120108
รหัส Smis 8 หลัก : 57040020
รหัส Obec 6 หลัก : 120108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANWAI
ที่อยู่ : หมู่ 13 บ้านหวาย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-53192106
โทรสาร : 53192107
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : popsasa2515@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120108
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:47:49 น.)