ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง

753

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120343
รหัส Smis 8 หลัก : 57030034
รหัส Obec 6 หลัก : 120343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองแหย่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN NONGYAENG
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านหนองแหย่ง ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-779509
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25-มิ.ย.-02
อีเมล์ : ์Nongyaeng2502@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สายน้ำคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 09:15:36 น.)