ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเตา

885

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเตา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120589
รหัส Smis 8 หลัก : 57040129
รหัส Obec 6 หลัก : 120589
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเตา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : nongtao
ที่อยู่ : หมู่ 4 หนองเตา ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12/5/2532
อีเมล์ : Nongtao.cri4@hotmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120589
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 32 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 16:52:46 น.)