ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง

851

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120638
รหัส Smis 8 หลัก : 57020207
รหัส Obec 6 หลัก : 120638
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเก้าห้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongkaohong
ที่อยู่ : หมู่ 12 หนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : 53184148
โทรสาร : 53184148
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-เม.ย.-82
อีเมล์ : nong9hong@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดงมะดะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 8.7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7.8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:32:00 น.)