ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองยาว

878

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120476
รหัส Smis 8 หลัก : 57020182
รหัส Obec 6 หลัก : 120476
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nhongyao school
ที่อยู่ : หมู่ 4 หนองยาว ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 53649042
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-64
อีเมล์ : nhongyao@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120476
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 67 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:58:35 น.)