ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ

848

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120676
รหัส Smis 8 หลัก : 57030170
รหัส Obec 6 หลัก : 120676
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองป่าก่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Nongpakor
ที่อยู่ : หมู่ 3 หนองป่าก่อ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-มิ.ย.-16
อีเมล์ : nongpakor249m3@gmail.com
เว็บไซต์ : www.cr3.go.th/nongpakor
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองป่าก่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:08:03 น.)