ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัว

663

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120172
รหัส Smis 8 หลัก : 57040081
รหัส Obec 6 หลัก : 120172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannongbue
ที่อยู่ : หมู่ 5 หนองบัว ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2508
อีเมล์ : nongbue2555@gmail.com
เว็บไซต์ : http://202.28.46.10/410
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันทรายงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:59:07 น.)