ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

1016

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120048
รหัส Smis 8 หลัก : 57010047
รหัส Obec 6 หลัก : 120048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัวแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongbuadang
ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านโกสินทร์นิมิต ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 053-735018
โทรสาร : 53735018
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ : 57010047@cr.go.th
เว็บไซต์ : www.bnbd.net
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ข้าวต้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 19 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13:19:25 น.)