ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม

854

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120539
รหัส Smis 8 หลัก : 57010102
รหัส Obec 6 หลัก : 120539
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัวผาบ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongbuaphabom
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านสันง้อนไถ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 053-160190
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 8-ส.ค.-82
อีเมล์ : Nongbua_514@thaimail.co
เว็บไซต์ : http://61.19.116/1087/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 27 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09:22:56 น.)