ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

1040

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120550
รหัส Smis 8 หลัก : 57040099
รหัส Obec 6 หลัก : 120550
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัวคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongbuakam
ที่อยู่ : หมู่ 7 หนองบัวคำ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2512
อีเมล์ : buakam2018@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เม็งราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:48 น.)