ข้อมูล โรงเรียนบ้านส้าน

783

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้าน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120114
รหัส Smis 8 หลัก : 57040005
รหัส Obec 6 หลัก : 120114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านส้าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSAN
ที่อยู่ : หมู่ 1 ส้าน ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-5378-3502
โทรสาร : 0
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2480
อีเมล์ : sanschool2010@hotmail.com
เว็บไซต์ : 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลครึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 38 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:52:49 น.)