ข้อมูล โรงเรียนบ้านสิบสอง

775

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสิบสอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120302
รหัส Smis 8 หลัก : 57020005
รหัส Obec 6 หลัก : 120302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสิบสอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansibsong
ที่อยู่ : หมู่ 1 สันทราย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53186089
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-08
อีเมล์ : bansibsong@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120302
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30.4 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 16:14:41 น.)