ข้อมูล โรงเรียนบ้านสัน

1007

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120481
รหัส Smis 8 หลัก : 57020154
รหัส Obec 6 หลัก : 120481
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansun
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านสัน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 861152198
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2500
อีเมล์ : bansun98@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 72 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:37:27 น.)