ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

947

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120001
รหัส Smis 8 หลัก : 57010069
รหัส Obec 6 หลัก : 120001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansankhong (Chiangraijaroonrat)
ที่อยู่ : หมู่ – บ้านสันโค้ง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53711017
โทรสาร : 53716690
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7-ก.ค.-53
อีเมล์ : bsk2556@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bskcr.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: – กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 16:16:12 น.)