ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันหลวง

843

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120442
รหัส Smis 8 หลัก : 57030096
รหัส Obec 6 หลัก : 120442
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanlaung school
ที่อยู่ : หมู่ 13 บ้านสันหลวง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-675140
โทรสาร : 53675140
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เกาะช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:42:56 น.)