ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี

754

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120553
รหัส Smis 8 หลัก : 57040113
รหัส Obec 6 หลัก : 120553
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันหลวงสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baansanlaungsamakki
ที่อยู่ : หมู่ 8 สันหลวง ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 23/5/2532
อีเมล์ : sanluangsamakki@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2563 เวลา 11:02:38 น.)