ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันสลี

1042

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันสลี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120472
รหัส Smis 8 หลัก : 57020197
รหัส Obec 6 หลัก : 120472
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันสลี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansansalee
ที่อยู่ : หมู่ 5 สันสลี ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 53781792
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-ส.ค.-83
อีเมล์ : sansalee42@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านสันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 61.6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:31:44 น.)