ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

786

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120495
รหัส Smis 8 หลัก : 57020188
รหัส Obec 6 หลัก : 120495
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansanmaked sankheelel huafaipattana school
ที่อยู่ : หมู่ 1 สันมะเค็ด ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 53952249
โทรสาร : 53952249
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : sanmaked@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 90 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:03 น.)