ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง

718

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120441
รหัส Smis 8 หลัก : 57030095
รหัส Obec 6 หลัก : 120441
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันบุญเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban San Bun Rueang
ที่อยู่ : หมู่ 3 สันบุญเรือง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-675763
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 5-ม.ค.-99
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 47 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 11:49:02 น.)