ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

1056

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120447
รหัส Smis 8 หลัก : 57030110
รหัส Obec 6 หลัก : 120447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sansairajsamakkhee
ที่อยู่ : หมู่ 4 สันทรายปู่ยี่ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 52029656
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15/5/2511
อีเมล์ : dadapim07@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120447
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งผา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:32:18 น.)