ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันถนน

953

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันถนน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120454
รหัส Smis 8 หลัก : 57030121
รหัส Obec 6 หลัก : 120454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันถนน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sunthanon
ที่อยู่ : หมู่ 1 สันถนนเหนือ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-668031
โทรสาร : 53668031
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2515
อีเมล์ : p_hayya@hotmail.com
เว็บไซต์ : suntanon.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีเมืองชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2560 เวลา 08:01:13 น.)