ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันต้นดู่

794

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120309
รหัส Smis 8 หลัก : 57020074
รหัส Obec 6 หลัก : 120309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันต้นดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : santondoo
ที่อยู่ : หมู่ 19 สันป่าสักทอง ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53677182
โทรสาร : 53677182
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16-ธ.ค.-86
อีเมล์ : santondoo@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120309
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันมะเค็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 38 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09:48:15 น.)