ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันต้นขาม

929

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นขาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120025
รหัส Smis 8 หลัก : 57010024
รหัส Obec 6 หลัก : 120025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันต้นขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSANTONKHAM
ที่อยู่ : หมู่ 16 บ้านสันต้นขาม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ม.ค.-00
อีเมล์ : ch_dd90@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://61.16.32.116/108
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นางแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 13 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:02:58 น.)