ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติสุข

851

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120331
รหัส Smis 8 หลัก : 57030031
รหัส Obec 6 หลัก : 120331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 19 บ้านสันติสุข ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 053-160038
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าตึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 33 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:35 น.)