ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติวัน

809

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติวัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120258
รหัส Smis 8 หลัก : 57020068
รหัส Obec 6 หลัก : 120258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSANTIWAN
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านดอยชัยมงคล ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53721070
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 21-เม.ย.-81
อีเมล์ : santiwanumperphan@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันติสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22.5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10:42:36 น.)