ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติคีรี

1166

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติคีรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120612
รหัส Smis 8 หลัก : 57030145
รหัส Obec 6 หลัก : 120612
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansantikeeree
ที่อยู่ : หมู่ 1 สันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-765250
โทรสาร : 53765240
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17012500
อีเมล์ : null
เว็บไซต์ : www.bansantischool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 56 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 89 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2559 เวลา 12:52:46 น.)