ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันก้างปลา

831

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120400
รหัส Smis 8 หลัก : 57020101
รหัส Obec 6 หลัก : 120400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันก้างปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SUNKANGPLA
ที่อยู่ : หมู่ 7 สันก้างปลา ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53950651
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2502
อีเมล์ : sangangpa@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เจดีย์หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15:15:27 น.)