ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันกอง

784

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120348
รหัส Smis 8 หลัก : 57030042
รหัส Obec 6 หลัก : 120348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันกอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : baansankong
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-763125
โทรสาร : 53763305
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25062475
อีเมล์ : baansankongsch@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:35 น.)