ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันกลาง

882

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120065
รหัส Smis 8 หลัก : 57010034
รหัส Obec 6 หลัก : 120065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansanklang
ที่อยู่ : หมู่ 13 บ้านสันกลาง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 52020400
โทรสาร : 52020400
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 13/6/2482
อีเมล์ : bansanklang@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120065
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าอ้อดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 19:39:54 น.)