ข้อมูล โรงเรียนบ้านสักพัฒนา

955

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสักพัฒนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120222
รหัส Smis 8 หลัก : 57020089
รหัส Obec 6 หลัก : 120222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสักพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansakpattana
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านสักใต้ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57190
โทรศัพท์ : 53761450
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2519
อีเมล์ : bansak7@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120222
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 55.2 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:15:21 น.)