ข้อมูล โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี

713

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120147
รหัส Smis 8 หลัก : 57030053
รหัส Obec 6 หลัก : 120147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Suandokthakantongsamakkee
ที่อยู่ : หมู่ 8 สวนดอก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2518
อีเมล์ : sortor.cr3@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านแซว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08:39:31 น.)