ข้อมูล โรงเรียนบ้านสมานมิตร

956

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมานมิตร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120529
รหัส Smis 8 หลัก : 57010097
รหัส Obec 6 หลัก : 120529
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสมานมิตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Samanmit
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านสมานมิตร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 53918159
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17/6/2520
อีเมล์ : samanmit.cr@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/108
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 12:49:01 น.)