ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบรวก

933

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบรวก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120126
รหัส Smis 8 หลัก : 57030076
รหัส Obec 6 หลัก : 120126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบรวก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN SOBRUAK
ที่อยู่ : หมู่ 1 สบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-784231
โทรสาร : 53784231
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/1/2486
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09:33:14 น.)