ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบคำ

682

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120129
รหัส Smis 8 หลัก : 57030074
รหัส Obec 6 หลัก : 120129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansobkham
ที่อยู่ : หมู่ 5 สบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-777179
โทรสาร : 53777179
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/1/2500
อีเมล์ : supachaikp@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 32 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13:48:50 น.)