ข้อมูล โรงเรียนบ้านศาลา

894

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120289
รหัส Smis 8 หลัก : 57020027
รหัส Obec 6 หลัก : 120289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansala
ที่อยู่ : หมู่ 14 ศาลาวังโค้ง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53676312
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.พ.-63
อีเมล์ : bansala2@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 06:18:57 น.)