ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีเวียง

903

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีเวียง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120517
รหัส Smis 8 หลัก : 57010108
รหัส Obec 6 หลัก : 120517
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีเวียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansriwiang
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 53663178
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ : sriwiangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : http;//61.19.32.116/108
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 22:20:13 น.)