ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง

919

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120437
รหัส Smis 8 หลัก : 57030091
รหัส Obec 6 หลัก : 120437
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีป่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sriphadang School
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านศรีป่าแดง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-675105
โทรสาร : 53675105
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10-พ.ค.-09
อีเมล์ : Sriphadang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-web/indexphp?School_ID1057120437
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เกาะช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 42 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:04:06 น.)