ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล

836

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120141
รหัส Smis 8 หลัก : 57030086
รหัส Obec 6 หลัก : 120141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีดอนมูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sridonmoon
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านศรีดอนมูล ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 655495454
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-พ.ย.-92
อีเมล์ : sridonmoon189@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120141
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีดอนมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:56 น.)