ข้อมูล โรงเรียนบ้านวาวี

1003

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาวี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120414
รหัส Smis 8 หลัก : 57020132
รหัส Obec 6 หลัก : 120414
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวาวี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwawee
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53760147
โทรสาร : 53760176
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2509
อีเมล์ : banvavee@gmail.com
เว็บไซต์ : www.banvavee.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 74 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 55 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:14:55 น.)