ข้อมูล โรงเรียนบ้านวังลาว

936

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120127
รหัส Smis 8 หลัก : 57030077
รหัส Obec 6 หลัก : 120127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังลาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wanglao School
ที่อยู่ : หมู่ 4 วังลาว ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 819610656
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 24-พ.ค.-24
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:02:04 น.)