ข้อมูล โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ

741

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120105
รหัส Smis 8 หลัก : 57040023
รหัส Obec 6 หลัก : 120105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านลุงท่าเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banlungtacharoen
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านลุง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-53192686
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.พ.-78
อีเมล์ : maliwanmoungkun@hotmail
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 68 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13:56:10 น.)