ข้อมูล โรงเรียนบ้านลังกา

807

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลังกา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120482
รหัส Smis 8 หลัก : 57020155
รหัส Obec 6 หลัก : 120482
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านลังกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baanlungka
ที่อยู่ : หมู่ 4 ลังกา ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 53781222
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30-เม.ย.-98
อีเมล์ : lungka85@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120482
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14:22:08 น.)