ข้อมูล โรงเรียนบ้านร้องบง

833

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องบง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120397
รหัส Smis 8 หลัก : 57020098
รหัส Obec 6 หลัก : 120397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร้องบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RONGBONG
ที่อยู่ : หมู่ 2 ร้องบง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 52029333
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2482
อีเมล์ : rongbong@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120397
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เจดีย์หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 39 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:24:15 น.)